Svet-Stranek.cz
vikingové, runy, boj
KNARR.cz

Knihy:vikingové, runy, boj

Knihy


historické romány:Frans Gunnar Bengtsson

originál: Röde Orm - (svenska)
česky:   Zrzavý Orm

Naprostý základ a výborná švédská kniha s vikingskou tematikou. Příběh je krásně zpracovaným dobrodružstvím o překonávání překážek. Zrzavý Orm je psán s nadsázkou, příjemným a místy černým humorem i ironií a navrch se špetkou historie.
Univerzální kniha pro začátek a pro všechny. Maximálně doporučuji.
Michael Crichton
originál: The Eater´s of the dead / 13th warrior
česky:   Pojídači mrtvých / 13. válečník

Strohé semknuté dílko. Syrová atmosféra, nemnoho slov. Osud. Naplnění proroctví. Hutný vhled do světa starého severu. Základ vychází ze skutečných historických zápisků cestovatele - araba Ibn Fadlána - a kniha i film se jí drží až do pohřebního rituálu starého vikingského náčelníka = cca prvních 10 minut filmu. Od tohoto okamžiku se jedná o Crichtonovu fikci - snahu rozklíčovat skutečného historického Beowulfa.
Nic pro začátečníky.Bernard Cornwell
Saxon stories
originál: The last kingdom, The pale horseman, The Lords of the north, Sword song, The burning land, Death of kings, The Pagan Lord, The Empty throne
česky:   Poslední království, Bledý jezdec, Páni severu, Píseň meče, Hořící země, Smrt králů, Pohanský pán, Prázdný trůn

The warlord chronicles:
originál: Winter king, Enemy of God, Excalibur
česky:   Zimní král, Ostrov mrtvých, Nepřítel Boha, Excalibur

Tak přátelé pozor, toto je Pan spisovatel. Cornwellovy knihy mají příběh a spád, jako snad nikdo v současné severské románové tvorbě. Samotný příběh dokáže přimět člověka se ponořit tak hluboko do světa severu, že se opravdu nebude chtít vynořit. Spousta uvěřitelného světa a prokreslených postav se všemi lidskými vlastnostmi - dobrými i těmi ostatními :-) Místy zde sice unikne detail, který historii se věnující znalec zaznamená a odsoudí, ale nakonec jej přejde s pousmáním, protože příběh má tah .. jako ďábel. Historie poskytuje podklad, na který je rozprostřena tapiserie bojů, půtek, rozhodnutí, krve, přátelství, zrady, nenávisti i přátelství...
Nádhera, paráda, boží :-)Robert Low
Oathsworn series
originál: The whale road, The wolf sea, The white raven, The prow beast, Crowbone
česky:   Velrybí cesta, Vlčí moře, Bílý havran, Dračí hlava, X

Robert Low je pozoruhodný autor vikingské literatury - sám se ztvárňování (reenactmentu) života vikingů totiž věnuje. Takže, když popisuje historické reálie a situace z šermu, táboření, cestování či čehokoli jiného ze světa minulosti, můžete sis být jisti, že si to prožil buď přímo sám na vlastní kůži nebo někdo z jeho vikingských přátel. A každý, kdo se alespoň okrajově věnuje historickému šermu či ztvárnění LH (living history), nejednou při četbě znalecky pokývne. Rozsáhlá freska světa vikingů, jak z hlediska hloubky zachyceného dobového života, tak ze zemí, které s hrdiny navštívíme.
Oproti Cornwellovi je Low více faktický a reálně uvěřitelný, ale mě osobně zas přijde příběh od Cornwella čtivější...Jaroslav Mostecký
originál: Útesy křiku

Tak toto je brutální jízda. Vypjatý děj na ostří nože, osud a jeho naplnění, krutá a vrtkavá přízeň bohů, předivo rodových vztahů, které jednoho vtáhnou a jako vír se všechno mění...chaos a jediný směr, kterým se lze vydat, s jistotou vede k záhubě..nezbývá však než jít.
Osud vládne a navzdory dočasným vítězstvím jedince, má poslední slovo.Harry Harrison
The Hammer and the Cross trilogy
originál:
The hammer and the cross, One king's way, King and Emperor
česky:   Kladivo a kříž, Cesta jediného krále, Král a císař

Jak by to dopadlo, kdyby v Evropě (alespoň v té severnější) nezvítězilo Křesťanství, ale Pohanství a jak se bude vyvíjet historie, pokud bude pohanství rovnocenným soupeřem Svaté říše Římské? Originální a neotřelé téma, navíc bravurně zpracované. V trilogii se daří propojit jak historická fakta, výborný popis oživeného světa, osudy postav, mýty a legendy severu i raně křesťanské Evropy včetně starověkých tradic. Nebudu zbytečně prozrazovat více.
Člověk si skoro přeje, aby toto byla skutečnost a tento svět fikce..užijte si to :-)Claus-Peter Lieckfeld
originál: Das Buch Haithabu, Das Buch Glendalough
česky: Kniha Haithabu, X

Svět severu líčený očima stárnoucího křesťanského mnicha. Kniha je prodchnuta mnichovým nadhledem, který mu dává jak věk a nabytá moudrost, tak uvědomění si vlastních nedostatků. Přesto nebo možná právě proto je jeho líčení nezaujaté a hlavně plné humoru a odlehčení i navzdory nebezpečí, které nikdy není příliš daleko. Časté černo-humorné protiklady pohanství vs. křesťanství tomu jen dodávají tu správnou (a setsakra zábavnou) šťávu :-)
Velmi čtivé pro každého. Zábava a oddych s hrdiny na cestě za dobrodružstvím.Tim Severin
Viking trilogy
originál: Odinn´s child, Sworn brother, King´s man
česky:   Pod ochranou pohanského boha, Zlověstné proroctví, Králův muž

Tato trilogie sleduje osudy osiřelého chlapce. Je vychován v hlubší pohanské tradici než-li většina ostatních a učí se též runové magii. Později se mu dostane nečekaného formálního vzdělání také v křesťanském řádu. V příběhu autor bohatě zužitkovává výsledky svého bádání na poli používání run a severské magie a také své osobní zkušenosti s cestováním a mořeplavbou v replikách historických lodí a s uměním navigace v ranném středověku. Knihy nás vezmou i do velmi vzdálených míst kam až se vikingové dokázali dostat včetně Vinlandu (= Severní Ameriky). Hrdina není klasický "barbarský" bijec,  je to obyčejný muž, ovšem zocelen zkušenostmi a zážitky z nejrůznějších míst i kultur a proto  se dokáže poradit i když Osud a Štěstí není na jeho straně.
Aneb vítězit lze nejen mečem - kniha přežití pro neválečníky :-)Halldór Kiljan Laxness
originál: Gerpla
česky: Gerpla

Tato islandská velmi speciální kniha je skutečně hodná přečtení. Základ vychází z dochované "Ságy pobratřenců " - tedy ze zážitků, které prožili skuteční lidé Thormod a Thorgeir - a dál byly nejprve v ústní a později v písemné formě předávány až do dnešních dnů. Hodnotné jsou zvláště ty části věnující se tehdejšímu způsobu šermu či boje, ať už v bitvě nebo v duelech, dále vznik a řešení konfliktů mezi rody a následně krevní msty či pozadí dvorských intrik a zákulisí královského dvora...

Před přečtením je třeba si uvědomit následují: 


1. vzhledem k pozdějšímu zápisu (100-200 let po popisovaných událostech) je sága již mírně ovlivněna křesťanstvím (což ale neznamená, že by krve bylo málo - naopak)

2. autor se při sestavování díla a jeho přepisu do prózy snažil vymezit proti nekritickému zbožňování dobyvačných vikingů, v jeho podobě pak onu "slávu bitevního pole" nahrazuje všeobecný zmar a doba temna. Finální hrdinovo prozření přichází příliš pozdě a napravit svá chybná rozhodnutí ani svůj život již nelze.


Jen pro silné povahy. Základní znalost světa vikingů příp. vlastní zkušenosti se šermováním a praktikováním LH (living history) jsou nezbytné předtím, než do tohoto díla půjdete..faktografická literatura:John Clements
originál: Medieval Swordmanship: Illustrated Methods and Techniques
česky:   X 

V podstatě jediná dostupná kniha věnující se na seriozní bázi práci s jednoručním mečem a štítem, jeden a půl-ručním mečem, sekerou jedno a dvojruční. Cenné poznatky k praktickému - živému tréninku, volnému sparringu, kvalitnímu postoji, na co se zaměřit při útoku či obraně.. Pokud ji ještě nemáte - jděte do ní.James Graham-Campbell, Coleen Batey, Helen Clarke, R. I. Page, Neil S. Price

originál: Cultural atlas of the Viking world
česky:  
Svět Vikingů

Na českém trhu dosud nepřekonaná publikace, široce popisující svět Vikingů. Hojné ilustrace, kvalitní fotky, nákresy, významná místa, pevnosti, mapy.. prostě mraky věcí :-)
Spolu s Clementsovou Mediavel Swordmanship absolutní povinnost ve Vaší severské knihovničce.R. Chartrand, K. Durham, M. Harrison, I. Hearth
originál: The Vikings - Voyages of discovery and plunder
česky:   X

Ještě o něco obsažnější (zejména po textové stránce) AJ publikace než-li Svět vikingů. Pokud AJ není problém - tak do ní..Julian D. Richard
originál: The Vikings - a very short introduction
česky:   X

Nenápadná, útlá knížka. Zdaní klame. Toto není další ze těch omletých a předžvýkaných přehledů pro "instantní vikingy" o tom, jak vypadá viking, čímže bojuje + pár letopočtů.
Zde jsou probrány nejnovější poznatky archeologických výzkumů a jsou řešena více kontroverzní témata a názory: např. národnostní složení vikingských výprav, skutečná síla a úloha náboženství / pohanství v běžném životě, reální seveřané jako cestovatelé, farmáři, kupci, hledání příčin vikingské expanze...
Maximálně doporučuji.Bjorn M. Jakobsen
originál: Destination Viking - Living History around the Baltic sea
a guide to viking sites museums and monuments

česky:   X

Specializovaná AJ publikace účelově zaměřená na konkrétní místa, kde se v severní Evropě praktikují Vikingové - místa s historickým zázemím (skanzeny, historická muzea..). Podrobné informace o podobách historických festivalů, příp. bitev, fotodokumentace dobových skanzenů, historické vsuvky..
Pro ty, kteří praktikují šerm a LH na vyšší úrovni.Tony Allan
originál: Vikings - the battle at the end of time
česky:   X

Spíše doplňková a zájmová AJ publikace. Stručný, ale čtivý pohled do pestrého světa Seveřanů. Hodná pozornosti je zejména pro množství kvalitních fotografií a zákresů (zbraně, šperky, ozdoby..), z nichž se velká část v jiných konkurenčních publikacích téměř nevyskytuje.Eduard Droberjar
Encyklopedie římské a germánské archeologie v Čechách a na Moravě


Podrobně popsané nákresy a náleze z doby římské, germánské a stěhování národů - ideální jak pro pátrání po konkrétní lokalitě či předmětu, tak pro inspiraci pro vaši dobovou historickou výbavu.

nakladatelství Osprey publishing (military):- pouze AJ
- english:


Viking hersir 793-1066 AD

Anglo-Saxon thegn 449-1066 AD

Germanic warrior 236-568 AD

Pictish warrior 297-841 AD

Saxon, Viking and Norman

Arthur and the Anglo-Saxon wars

Z návštěvy muzea si lze udělat jen omezenou představu, jak ten zkroucený kus plechu vypadal, když byl novou přilbou, nebo jaký byl oděv reprezentovaný dochovaným polorozpadlým útržkem látky. Řešením je Osprey. V relativně útlé knížce (spíše sešitku) je přehledně popsáno, co v daném období lidé nosili, čím bojovali a jak žili vč. stručného historického zasazení .. toto je doplněno bohatými ilustracemi - dobové rekonstrukce včetně datace.
Pokud potřebujete vidět, jak to či ono vypadá v nositelné podobě, je Osprey to pravé pro začátek. Vždy vám dá inspiraci :-)

Runy, esoterika osv.
Bernard King
originál: The runes
česky:   Runy - písmo a magie vikingů

Jedinečná kniha na českém trhu. Bez zbytečných řečí a přehnaného mysticismu. Praktická a maximálně srozumitelná kniha. Vhodné jak pro začátečníky, tak pro pokročilé zájemce o použití run.
Povinně do knihovničky :-)Holger Kalweit
originál: Das totenbuch der germanen
česky:   Germánská kniha mrtvých

Fakticky zásadní dílo o zásvětí, život po smrti a severské magii včetně pozoruhodných doprovodných fotografií.
Čtenář se však již musí, alespoň částečně, orientovat v severských a germánských mýtech, jinak mu to prostě nic nedá nebo se v tom bude ztrácet.
Pro pokročilé.Kveldulf Gundarson
originál: Teutonic magic - The magical and spiritual practises of the german peoples
česky:   X

Publikace se zaměřuje jak na runovou práci, tak na severskou magii Gald a Seid, včetně užívání bylinek, obětí a užívání rostlinných a živočišných produktů pro dosažení extatických stavů.
Pro pokročilé.R. Kvideland, H. K. Sehmsdorf
originál: Scandinavian folk belief and legend
česky:   X

Severská tradice - mýty, pověry, zkazky ... získané studiem dochovaných textů, legend a ság.
Pro pokročilé.

Mýty a legendyHelena Kadečková
originál: Soumrak bohů - severské mýty a báje

Prazáklad. Vikingské mýty a příběhy přepsané z básnické formy do normálního textu - a tím do čitelné podoby. Příjemně "hrubozrnné" ilustrace. Nejlepší kniha o vikingské mytologii na českém trhu.
Povinně do knihovničky :-)Ivana Vízdalová
originál: Soumrak a prsten - germánské ságy o bozích a hrdinech

Prazáklad. Primárně Germánské ságy a legendy.. v menší míře také Vikingské mýty opět přepsané z básnické formy do normálního textu - a tím do čitelné podoby. Mystické černobílé ilustrace. Nejlepší kniha  germánských hrdinských ság a příběhů na českém trhu.
Můžu jen doporučit :-)Jaroslav Kaňa

originál: Královské ságy

Prazáklad. Primárně severské / Vikingské hrdinské ságy, skazky a legendy.. opět přepsané z básnické formy do normálního textu - a tím do čitelné podoby. Krásné doprovodné ilustrace. Nejlepší kniha severských hrdinských ság a příběhů na českém trhu.
Jen více takových.Gilles Ragache

originál: Les Vikings, mythes et légendes
česky: Mýty a legendy - Vikingové


Známá francouzská "dětská" edice mýtů a legend. Zjednodušené mytické příběhy a legendy na ohromujících barevných celostránkových ilustracích. I přes stručnější "vyprávěcí" text nádherná kniha s množstvím podnětů pro představivost a okouzlení bytostmi, bohy, trpaslíky, elfy i démony.návštěvníků stránky
celkem139 612
tento týden756
dnes83