Svet-Stranek.cz
vikingové, runy, boj
KNARR.cz

Magie Vikingů:vikingové, runy, boj

Magie Vikingů


Předmluva


Zvolený způsob, který se používá pro praktikování magie, pomáhá koncentrovat moc a sílu a pro každého je tak fakticky vlastní forma osobní upravené magie, která vyhovuje a funguje právě jen pro něj - každý je jedinečný.

V magii platí to samé co v jakékoli jiné oblasti života - praxe dělá mistra. Dosažené výsledky pak prokáží účinnost (nebo naopak neúčinnost) zvoleného postupu.

Následující článek čerpá jak z knih zmíněných v sekci knihy pod nadpisem "Runy, esoterika osv." tak také z mých osobních zkušeností a vlastní interpretace ohledně praktického používání run.
Tréninkové semináře zaměřené na věštění, použití run a pohanské historické tradice nabízí GARM -  www.GARM.group


runový kámen Karlevistenen, Öland, Švédsko

Úvod

V zásadě se magické praktiky germánů a vikingů dělí do dvou hlavních větví - Gald a Seid. Gald byla provozována obvykle muži, zatímco Seid obvykle ženami. Výjimky byly možné, ale ne obvyklé. Odin sám, coby čestná chlapská výjimka, ovládal kromě Gald také Seid.

Gald

(staroseversky Galdr)

Mužská magie, která vyznává převážně použití Run a zaříkání. Zaříkání probíhá formou veršovaného přání nebo veršované krátké písně či refrénu. V těch pak může být případně použit název runy nebo prostě jen popsán věcný záměr / přání / prosba. Gald magie byla hojně používána mezi obyvateli severu - farmáři a mořeplavci a samozřejmě byla také používána mezi bohy -  Ásy.

Dnes ze za rýmy berou ty, které  shodují na konci slov:

"..ať kost se mi zhojí
a rána má kéž nebolí.."

V časech vikingů a germánů se používal o něco jednodušší náslovný rým - shodu na počátku slov:

"..přes hory, přes moře,
přijdu a přivodím zkázu a porobu.."

Mimochodem zde se hodí připomenout vikingské (mužské!) básníky - skaldy. Dobrý skald tedy mohl být hrozivý protivník.

Runy byly používány obdobně - přání nebo záměr byl přeměněn do runového nápisu podle pevných pravidel zohledňujících použité runy, jejich počet, barvu, aktivaci kouzla atd. co vše se muselo provést viz verše Runatálu

Skrze báseň (a její rytmus a souzvuk) nebo při použití run (se všemi vyžadovanými postupy) dochází ke koncentraci síly a k jejímu soustředění do takové formy energie s kterou je možné dále pracovat = poslat ji vykonat přání / záměr.

Jak veršování a zpívání, tak rytí a sestavování run se řídilo pevnými pravidly. Důležitá byla ve všech případech silná sebekontrola,
koncentrace a disciplína - tedy vlastnosti přirozenější pro muže.


starověké (a vikingské) pohřebiště Gettlinge, Öland, Švédsko

Seid
(staroseversky Seidr)

Ženská magie, která spočívá v "šamanských" praktikách. Ty zahrnují vysílání svého já mimo tělo, cestování do jiných světů, změnu podoby a další cestování ve formách / tvarech různých zvířat a také nejrůznější vize. Seid magie byla používána jednak zasvěcenými ženami (kněžkami, vědmami, čarodějnicemi ...) ale také hojně mezi Sámy (kočovné kmeny žijící dodnes ve skandinávii - vlastně evropští indiáni) a samozřejmě i mezi bohy - Vany.

Při těchto praktikách se často používají různé prostředky (oblíbená šalvěj, muchomůrky, lysohlávky, alkohol, ...), které pomáhají k uvolnění "duše" nebo k navození omámení, kdy jsou hranice mezi světy, tělem a okolím více uvolněné a člověk je může snáze překračovat a cestovat, vidět a zažívat.

Prostředky k potřebné uvolnění a omámení se buď vhazují do ohně a inhaluje se dým (šalvěj a další sušené bylinky) nebo se přímo kouří (formou dýmky), případně se z nich dělá čaj (především muchomůrky, lysohlávky příp. další bylinky). Také je možné postup zintenzivnit a po vypití "houbového" čaje odchytit vlastní moč (s již koncentrovanými účinnými látkami) a tu opět vypít - dojde k prodloužení a zintenzivnění  celého stavu. Houby a bylinky je možné také jíst.

Vzhledem k charakteru těchto Seid postupů doporučuji opravdu důkladné zvážení před jakýmkoli experimentem. Pokud už se pro tyto postupy rozhodnete, zjistěte si jednak účinky konkrétních látek, ale také bezpečná (nebezpečná) množství pro vaše dávkování.


Ve srovnání s Galdem se jedná o nespoutanou až divokou formu praktikování magie. Na použití těchto způsobů fakticky nejsou žádné striktní návody nebo povinnosti, které je třeba dodržovat. Způsoby, které jsou používány jsou: uvolněnost, otevřenost, volnost, hluboký klid a různé formy meditace  - tedy způsoby přirozenější pro ženy.


Runová magie

Používání run pro magické účely patří k větvi Gald magie (viz výše). Runatál popisuje v odstavci č. 144 tyto po sobě následující kroky:

1. tesání / rytí
2. význam / čtení
3. barvení / značení
4. ověření / vyzkoušení
5. vyvolání / aktivace / ptát se?
6. obětování
7. vyslání / zacílení
8. ukončení / zabití?

1. tesání / rytí
Základní úkon, kdo neumí psát, nemůže praktikovat tyto postupy.

2. význam / čtení
Vědět, co píšu. Nestačí pouze umět nakreslit znak, je nutné znát smysl toho, co píši - umět číst.

3. barvení
Pro lepší viditelnost byly vyryté runy barveny. Některé barvy je možné přiřadit konkrétním bohům (modrá - Odin, červená - Thor...) nebo lze zůstat pouze u základního účelu, jímž lepší čitelnost nápisu. K barvení lze použít barvy z rozmačkaného ovoce, listů, kůry, saze, dřevěné uhlí, krev.....atp.

4. ověření / vyzkoušení
Tuto část chápu jako předstartovní kontrolu - zda je nápis správně napsán a vyjadřuje to co je mým cílem či záměrem. Zda použité runy a jejich počty odpovídají potřebnému účelu a pokud volíme barvu run v závislosti na vazbu k určitému bohu nebo jiné bytosti, zda tato odpovídá našim potřebám.

5. vyvolání / aktivace / ptát se?
Začátek magického úkonu (obřadu) - realizace přání. Soustředění na cíl určení. Koncentrace vůle.

6. obětování
V průběhu úkonu přinesení oběti - "dar" či "krmení" Je možné to chápat prostě jako platbu či předplatné za službu nebo pomoc. Můžeme vhodit během obřadu obětinu do ohně, vody, propasti, bažiny případně ji sami zkonzumovat (sníst, vypít, vdechnout). Jako obětinu lze použít jídlo, pití, drobné předměty, bylinky, mince.... v nejextrémnějších případech se obětoval i život zvířat a lidí.

7. vyslání / zacílení
V závěru úkonu (obřadu) vyslat vůli, energii, přání či bytost uskutečnit náš záměr - je možné pouze myšlenkou nebo použít vlastní slova (pár veršů) ze kterých toto bude zřejmé.

8. ukončení / zabití?
Po vykonání úkolu (uskutečnění záměru) je potřeba ukončit kouzlo. Ničemu neprospěje aktivovaná energie/bytost kdoví odkud, která po ukončení práce bezcílně přebývá v našem světě. Jedná se spíše o bezpečnostní pojistku a snahu nezamořovat své okolí či náš svět nepříjemnými nebo potenciálně nebezpečnými energiemi, přáními či bytostmi.
Pro ukončení obvykle stačí likvidace (spálení, fyzické zničení) runového nápisu. Při likvidaci je dobré buď myšlenkami nebo slovy poděkovat za vykonanou práci a odeslat zpět použité síly či bytosti.Pracovní postup

Části 1, 2, 3 lze provést s libovolnými přestávkami mezi sebou. Část 4 provedeme po ukončení všech předchozích etap. Po případné opravě přistoupíme k vlastní realizaci v částech 5-7. Části 5, 6 a 7 doporučuji provádět v těsné návaznosti a v rámci jednoho obřadu. Po splnění záměru / vykonání úkolu nebo po uplynutí stanovené lhůty přikročíme k finální části 8.

Sestavení runového nápisu - formule

Runový nápis a vůbec používání run pro magické účely musí zohledňovat nejen základní význam každé z užitých run, ale také celkový počet run v nápisu / kouzelné formuli / přání. Účinek formule lze posílit také opakováním jedné runy v celém nápisu, pak ovšem musíme pečlivě sladit jak počet opakování této zvolené runy tak i celkový počet všech run v nápisu.

Zda jsou v souladu zvolené runy a jejich celkový počet s naším záměrem je důležité během části 4. v Runové magii.
Významy jednotlivých run najdete ZDE. Jaký počet run použít pro zvolený účel je shrnuto v samostatné kapitole tohoto článku - Počty run - runová numerologie.

Formuli (nápis) lze rýt do kamene (dobrý je pískovec, mastek, křída..), do dřeva (příp. kůry), do keramiky (hlíny), kůži ... atp. nebo jej můžete kreslit - nejlépe ovšem opět na přírodní materiály.

Po dokončení (7 kompletních kroků dle pracovního postupu) formuli umístíme na cílové místo, kde má působit nebo ji nosíme při sobě či umístíme na jiné pro náš účel zvolené místo (oltář) - vždy podle účelu.

Po ukončení dosažení cíle či uplynutí stanovené lhůty poděkujeme silám či bytostem a formuli zničíme. Pouze v případě, kdy se jedná o permanentní ochranný talisman, zničení z kroku 8. neprovádíme, avšak čas od času alespoň poděkujeme a případně věnujeme také drobnou oběť.

Runové věštění

Vyrobte si Runy ze dřeva (bříza, jasan, dub), kamene či hlíny / keramiky. Poté co runy vyryjete nebo nakreslíte je také zasvěťte - např. protažení plamenem, dýmem, pokropení vodou a osolení za zemi (= zasvěcení všem 4 živlům) nebo si udělejte vaši vlastní variantu. Runy mějte v koženém či plátěném pytlíku případně v dřevěné schránce ... každý podle svých potřeb.

Před vlastním věštěním je dobré najít si klidné místo bez vyrušování a dotvořit atmosféru ohněm, zapálenou svící, kadidlem ... atd - každý dle vlastních preferencí a fantazie. Doporučuje se být obrácen čelem k severu, ale opět záleží na vás.


Při věštění zformulujte co nejpřesněji otázku nebo popište problém. Vyberte adekvátní počet run a vrhněte je na plátno nebo na jiný vymezený a ohraničený prostor. Runy, které padnou mimo plátno či prostor zanedbejte. Ty které padnou "runou dolů" pak interpretujte pomocí jejich negativních významů. Ty které padnou runou nahoru čtěte v dobrém pozitivním významu a smyslu. Případně si samozřejmě můžete stanovit vlastní variantu "čtení".

Tréninkové semináře zaměřené na použití run, oghamu a hlaholice -  www.GARM.group

Počty run - runová numerologie

Následující výklad se týká použití odpovídajících počtů run při tvorbě runového nápisu - formule nebo při věštění. Vlastní významy jednotlivých run najdete ZDE. Přehled severských bohů a bytostí, které jsou níže uváděny v příkladech pak naleznete ZDE.

Pokud znáte sami více příkladů u jednotlivých počtů, neváhejte a doplňte si je a případně si upravte také Váš osobní výklad a interpretaci, protože každý má své vlastní jedinečné vnímání - tak ho využijte.


1
příklad:
Yggdrasil, Odin - nejvyšší, Midgardsorm, Ymir, Fenri...

interpretace:  
jedinečnost, základ , zdroj

2
příklad:
2 Thorovi kozlové, 2 Odinovi havrani, 2 koně táhnou slunce a měsíc, 2 hranostajové táhnou vůz Freyi, dvojčata Frey a Freya, Tyr musí být dvakrát jmenován při rytí jeho runy do meče...


interpretace:
pomoc, podpora, přátelství?, doplnění

3
příklad:
3 norny, Odin-Vili-Ve, 3 zimy fimbull,3 kořeny Yggdrasilu, 3 studny

interpretace:
pro vykonání záměru / úkolu, malé kouzlo (začátek, trvání, konec), minulost = kořen problému, přítomnost = aktuální stav, budoucnost = pokud nijak nezasáhnu

4
příklad:
4 jeleni v koruně Yggdrasilu, 4 trpaslíci držící nebe, 4 kohouti, 4 druhy obrů, 4 základní světové strany, 2 slunovraty + 2 rovnodennosti


interpretace:
stabilita, vymezení hranic

5
příklad:
5 úkolů pro Thora, kotel ukryt 5 mil pod zemí, 5 run ve znaku SUEUS (= sowulo, uruz, ehwaz, uruz, sowulo) určeném mrtvým
na spodní straně pohřebních kamenů

interpretace:
ovládnutí, spoutání / připoutání k zemi, kontrola, omezení, podmínka

6
příklad:
6 valkýr, 6 hadů, 6 složek pouta Glepni, 6. dne hyne falešné přátelství


interpretace:
prozření, vhled, stržení závoje, odhalení tajemství

7
příklad:
Odin spí se 7 sestrami, Volund +
6 bratrů žije se 7 labutěmi

interpretace:
milostné a sexuální záležitosti

8
příklad:
8 nohou Slepinira, 8 run v každé aett u staršího futharku, Thor v přestrojení 8 nocí nejí, v paláci Hel 8 služebníků, 8 hlavních svátků v roce


interpretace:
plný počet, naplněnost, celek, kouzlo (velké)

9
příklad:
9 matek Heimdala, 9 kroků udělá Thor před smrtí, 9 světů, 9 kouzel v Groině písni, 9 dcer Aegiho, 9 nocí visel Odin na Yggdrasilu, ochranný čtverec má 9 polí


interpretace:
umístění, vymezení, znát své místo, Osud, naplnění životního údělu

 
návštěvníků stránky
celkem139 612
tento týden756
dnes83