Svet-Stranek.cz
vikingové, runy, boj
KNARR.cz

Norská runová báseň:vikingové, runy, boj

Norská runová báseň


Tato báseň popisuje 16 runový (vikingský) mladší futhark, který se používal přibližně v období 8-11 stol. n.l. Záznam básně samotné pochází z konce 12. stol. Pro srovnání uvádím také verzi v současné angličtině (zdroj: http://www.ragweedforge.com/). Překlad do češtiny je můj vlastní.


                
            obrazový kámen se zvířecími a magickými / ochrannými motivy z Gotlandu
                                             Historiska museet,Stockholm


Skladba

Mladší (vikingský) futhark lze psát v podobách ve verzi švédsko-norské nebo dánské. Švédsko-norská verze každého znaku je na níže uvedeném obrázku vždy ta první runa, dánský způsob zápisu je runa na druhém místě.
Pro lepší možnost srovnání s dalšími futharky jsou skupiny run uváděny obdobně jako v případě staršího (germánského) futharku ve skupinách začínající známými znaky původních aett (zde tedy runami F, H a T).


1. řádek (f, u, th, a, r, k)
2. řádek (h, n, i, a, s)
3. řádek (t, b, m, l, R)Verše jednotlivých run - s českým překladem


-------------------------------------------------
1. řádek

1. "F"

význam: majetek, vlk


Wealth is a source of discord among kinsmen;
the wolf lives in the forest.

Majetek je zdrojem neshod mezi rodem,

vlk žije v lese


2. "U"

význam: struska, sob


Dross comes from bad iron;
the reindeer often races over the frozen snow.

Struska pochází ze špatného železa,

sob často běhá přes zmrzlý sníh.


3. "Th"

význam: obr, neštěstí


Giant causes anguish to women;
misfortune makes few men cheerful.

Obr způsobuje ženám bolest,

neštěstí potěší málokoho.


4. "A"

význam: ústa, ústí, pochva (ústí pouzdra)


Estuary is the way of most journeys;
but a scabbard is of swords.

      Říční ústí je cílem (způsobem) většiny plaveb,

ale pochva je pro meče.


5. "R"

význam: jízda


Riding is said to be the worst thing for horses;
Reginn forged the finest sword.

O jízdě se praví, že je nejhorší věcí pro koně,

Regin ukul nejlepší meč.


6. "K"

význam: vřed, smrtelná nemoc


Ulcer is fatal to children;
death makes a corpse pale.

      Vřed je smrtící pro děti,

smrt způsobí, že tělo zbledne


-------------------------------------------------
2. řádek


7. "H"

význam: kroupa


Hail is the coldest of grain;
Christ created the world of old.

Kroupa je nejchladnější ze zrn,

Kristus stvořil starý svět.


8. "N"

význam: nátlak, obtíže?, neštěstí?


Constraint gives scant choice;
a naked man is chilled by the frost.

Nátlak dává malou volbu,

nahý člověk zmrzne mrazem.


9. "I"

význam: led


Ice we call the broad bridge;
the blind man must be led.

Ledem zveme široký most,

slepý člověk musí být veden.


10. "A"

význam: hojnost, velkorysost


Plenty is a boon to men;
I say that Frothi was generous.

Hojnost je dobrodiním pro lidi,

pravím Frothi byl velkorysý


11. "S"

význam: slunce


Sun is the light of the world;
I bow to the divine decree.

Slunce je světlem světa,

klaním se božskému výnosu.


-------------------------------------------------
3. řádek


12. "T"

význam: Tyr


Tyr is a one-handed god;
often has the smith to blow.

Tyr je jednoruký bůh,

často musí kovář dout (měchy).


13. "B"

význam: bříza


Birch has the greenest leaves of any shrub;
Loki was fortunate in his deceit.

Bříza má ze všech keřů nejzelenější listy,

Loki měl štěstí při svém klamu.


14. "M"

význam: člověk, pomíjivost?


Man is an augmentation of the dust;
great is the claw of the hawk.

Člověk je zvětšením prachu,

velký je spár jestřába.


15. "L"

význam: vodopád, řeka, voda


A waterfall is a River which falls from amountain-side;
but ornaments are of gold.

Vodopád je Řeka, která padá z úbočí hor,

ale ozdoby jsou (má) zlaté.


16. "R"

význam: tis


Yew is the greenest of trees in winter;
it is wont to crackle when it burns.

Tis je nejzelenější ze stromů v zimě,

je zvyklý praskat (dělá jiskry) když hoří.návštěvníků stránky
celkem139 612
tento týden756
dnes83