Svet-Stranek.cz
vikingové, runy, boj
KNARR.cz

Moje postřehy a myšlenky..:vikingové, runy, boj

Moje postřehy a myšlenky..


Úvod

V tomto článku zkusím shrnout několik svých osobních postřehů a myšlenek, ke kterým jsem došel v průběhu života ať již pod vlivem prožitých zkušeností nebo inspirací při studiu různých knih, spisků či myšlenek či pohledů na život od jiných lidí. Nejedná se o záležitosti omezené pouze na praktikování života vikingů či šerm.

Některé věci ve mně zrály 5-10 let, jiné vystihovaly okamžité rozpoložení..

Osud

Pokud by byl předem dán každý jednotlivý krok v našich životech, každé hnutí ve tváři, pak jsme jen herci, kteří nemají žádnou odpovědnost ani volbu. To je však natolik šílená myšlenka, že ji dále rozvádět nebudu..

Aby se vše dělo beze smyslu, jen odžít si svůj vyměřený čas, to není možnost o mnoho lepší. Vede to k těm samým následkům, jako předchozí možnost - žádná odpovědnost, žádný smysl.

Osudem by tedy měly být dané situace (události), před které jsme postaveni, přičemž rozhodnutí jak se zachovat, by mělo zůstat naše. Toto zachovává smysl, jistý "plán" pro lidskou rasu i jednotlivce a zároveň nesnímá odpovědnost z nás. Díky tomu jednáme, jak nejlépe (pomocí výchovy, tréninku, učení..) si myslíme, že lze.

Vzpomínky / Paměť

Pokud by vzpomínky byly k ničemu, stačil by nám pouze zvířecí instinkt bez paměti.

Vzpomínky jsou hlavně emoční či technické prožité zkušenosti, jež nám mají pomáhat buď s aktuální situací - problémem a přispívají k nalezení řešení (přinejmenším možností srovnání s jinou prožitou záležitostí). Nebo díky nim lépe zvládáme životní situaci nebo zážitek - pak nám poskytují zkvalitnění zážitku anebo útěchu.

Vzpomínky však nikdy nesmí působit coby blok. Jsou to pomocníci nikoli žalářníci.

Cvičení těla

Proč cvičit? K čemu je to, krom vlastní radosti z tréninku, dobré? V hmotném světě potřebujeme dobrý hmotný spolehlivý základ = tělo. Dobré tělo umožní kvalitně a zdárně konat v tomto světě.

Samozřejmě jej věk ovlivní, ale trénované tělo dává (v rámci možností) zemský základ. Netrénované a nepoužívané (či atrofované) tělo je schopné zmrzačit i velkého ducha. Je-li tělo od přírody (či úrazem) zmrzačené - musíme to brát jako výzvu.

Nelze však všechen čas zasvětit tréninku těla. Každý musí mít také čas, chuť a sílu s tímto tělem prostě jen konat, žít a být.

Trénink / Učení

To je především poctivost v přístupu k sobě. Tréninkem těla se cvičí i vůle. Cestováním v myšlenkách či prostým volným a svobodným přemýšlením nad něčím pak trénujeme představivost a tvořivost. Učením se novému cizímu jazyku se posilují možnosti a schopnosti vstřebávat další podněty pro svůj rozvoj. Je to celoživotní dílo. Nikdy nepřestat. Je jasné, že s věkem jsou některé věci obtížné či omezené, ale hlavní je úsilí a nepřestat kráčet.

Smyslem je spokojenost ama se sebou. Hrdost na sebe. Radost. Je to i příprava na svět po smrti, kdy oceníme na sobě odvedenou práci - sami sebe brousíme v klenot co do obsahu i co do formy

Ten kdo odvede na sobě v tomto ohledu dobrou práci, může žít v zásvětí naplno hned od začátku. Pokud člověk nemá "odtrénováno", může vrácen zpět (znovu se narodit), aby se učil znovu a lépe.

Člověk může toto vše zvládnout i za relativně krátký čas, avšak ne každý je toho schopen. V současnosti máme pro toto vše výborné podmínky - dostatek času, inspirace, dědictví předků, abychom z toho dokázali pro sebe (neb každého osloví něco jiného) vytěžit to nejlepší. Vysoká životní úroveň pak odnímá část starostí o živobytí a život a díky tomu se můžeme snadno rozvíjet, realizovat a tvořit.

Jde o to dobře využít čas i možnosti. V zásvětí pak bude náš život (příp. další trénink) pokračovat. Jinak by čas na zemi byl jen ztracený honbou za požitky a naprosto beze smyslu.

Sebevědomí

Člověk musí být hrdý a spokojen sám se sebou. S tělem, myšlením i skutky. Pak je sebevědomí přirozené. Ne každý, kdo se sebevědomým zdá, takový skutečně je.


Víra

Je jako strom s různými větvemi či diamant házející různé fasety na všechny strany - v jádru však stejný pro všechny. Pokud by byly rozdílné víry i světy a bohové, mohl by se realizovat kdokoli a jakýmikoli prostředky. V naprostém klidu s tím, že mu to jeho víra umožňuje. Jakékoli zvěrstvo by bylo modlitbou.

Vírou se mohu lišit od svého okolí avšak prazáklad, zásady pro všechny solidní víry, je stejný.

Pro poznání, uvědomování si tohoto základu může jednomu vyhovovat vikingské pojetí světa, bohů a jinému třeba budhismus. Různými smysly a cestami pak docházíme k témuž finálnímu poznání.

To neznamená, že východní či jakékoli jiné náboženství je pro člověka ze západu nevhodné - ovšem původní západní náboženství (vikingové, kelti, slované, dokonce i původní křesťanství) nám podává poznání v nám srozumitelnější formě a podobě. Nic také nebrání tomu, si svou cestu obohatit jinými poznatky a názory. Základ bude vždy stejný. Žádná víra není lepší než jiná.

Dobrá víra má respekt pro jiné víry a nesnaží se ostatní přesvědčit o své jediné správné cestě.

Modlitba

Tiché přání. Pomáhá soustředit mou sílu a pozornost na úkol / situaci. Případní oslovení bohové a další bytosti pak mohou v různé míře vylepšit naše vyhlídky upravením okolností, podmínek, štěstí, náhody...v můj prospěch.

Konání je však vždy na mě - soupeř se může krýt chabě, nebo uklouzne, ale příležitost musím využít sám - pokud neprovedu konkrétní čin, nic se nestane ani nezmění.


návštěvníků stránky
celkem139 612
tento týden756
dnes83