Svet-Stranek.cz
vikingové, runy, boj
KNARR.cz

Severští bohové, bohyně a stvoření:vikingové, runy, boj

Severští bohové, bohyně a stvoření


Úvod

Tyto informace jsou výtahem z knižních publikací Soumrak Bohů (H. Kadečková), Soumrak a prsten (I. Vízdalová) a Germánská mytologie (L. Spáčilová a M. Wolfová). Pokud někdo hledá primární zdroje, tak těmi jsou samozřejmě starší a mladší Edda a dochované ságy.

I v tomto relativně nízkém počtu pramenů se však vyskytují různé varianty jak ve jménech, tak i v údajích o tom, kdo je otcem, případně matkou koho, kdo je ještě bůh, kdo obr, či troll... Může se tedy snadno stát, že jinde narazíte na odlišnou interpretaci.
Z praktických důvodů jsem při přepisu vypustil různé přehlasované varianty písmen a ponechal je v "české" podobě. Tolik na úvod ... ale teď už směle jen dál ..


obrazový kámen s figurálními a magickými / ochrannými motivy z Gotlandu
- v horní části kamene jsou dobře vidět dvě tvarové variace trojúhelníkovitého VALKNUTu
Historiska museet, Stockholm


Bohové severu se dělí na dvě větve. Na ásy a na vany. Oba rody bohů žijí každý ve svém světě (resp. ásové na Ásgardu a vanové na Vanaheimu), kromě vanských bohů Njorda, Freye a Freyi, kteří žijí na Asgardu. Ostatní vanové, jako např. Nerthus, a ás Honi žijí dále ve Vanaheimu.


Přehled severských bohů, bohyň a stvoření


Odin/Wotan
- bůh větru, bouře, války, běsnícího houfu, magie, léčitelství, vědění, moudrosti, úskoku, šalby, klamu
- své pravé oko vyměnil za doušek ze studnice moudrosti

- žije ve Valhalle

- na svět shlíží ze svého trůnu Hlidskjálfu z věže Valaskjálf; díky němu mají lidé runy a medovinu
* manžel Frigg
* předchozí ženy: Jord, Rind, Grid, Sif
* synové: Baldr, Tor, Váli, Ull, Vídar, Bragi, Hod, Hermod/Hermodur
* atributy: prsten Draupni (kapka), oštěp Gungni (houpající se), osminohý oř Sleipnir

Tyr
- bůh války, shromáždění – Thingu, práva, přísahy a promyšleného boje
- svou pravou ruku obětoval, aby dodržel slib bohů daný vlku Fenrimu
* bývalý manžel Frigg

Thor
- bůh hromu, blesku, války, plodnosti země, deště, počasí, ochránce rolníků
- přebývá v paláci Bilskirni; po obloze jezdí ve voze taženém dvěma kozly Tanngjóstem a Tanngrisnem
* manžel Sif
* synové: Modi, Magni, dcera: Trůd
* potomek Odina a Jord
* atributy: kladivo Mjolni (lomozník), opasek síly, rukavice

Loki
- bůh ohně, zemětřesení, sváru a lsti
- pokrevně sbratřen s Odinem; pomáhal mu na cestě za runami a moudrostí

- vedl ruku Hoda při střelbě na Baldra

- díky němu se nemůže Baldr vrátit z Helu

- někdy pomáhá bohům někdy obrům/jotunům

- při Ragnaroku se přidá k obrům
* manžel Sigyn
* synové: Váli, Nárfi,

* dcera: Hel

* nelidští potomci: Jormungand / Midgardsorm, Fenri, Sleipni

Njord
- bůh moře, rybolovu, ochránce mořeplavců
* předchozí ženy: Nerthus, Skadi
* syn Frey, dcera Freya

Frey
- bůh deště, slunce, úrody, míru, plodnosti, vášně a mužné síly
- vzdá se svého meče, aby získal Gerd
* manžel Gerd
* potomek Njorda a Nerthus
* atributy: kanec Gullinborsti (zlatoštětináč), loď Skídblani, meč

Freya
- bohyně lásky, slasti, milování, plodnosti, čar a milostných kouzel
- často navštěvuje Midgard ve svém voze taženém kočkami

- aby získala náhrdelník Brísingam,vyspí se se všemi čtyřmi bratry / trpaslíky, kteří ho stvořili
* žena Óda
* dcera: Hnoss
* potomek Njorda a Nerthus
* atributy: náhrdelník Brísingam

Frigg
- bohyně manželství, rodiny, přírody a mrtvých
- patří jí mrtví, co přišli o život kvůli ženám
* žena Odina

Baldr
- "bílý" bůh nevinnosti, čistoty, odpuštění, krásy a dobra
- přebývá v paláci Breidablik

- při zábavě je zabit šípem z větvičky jmelí rukou bratra Hoda, díky lsti Lokiho
* manžel Nanny
* syn: Forseti
* potomek Odina a Frigg

Bragi
- bůh básníků, skaldů a řečníků
- neustále opěvuje a velebí svou krásnou ženu
* manžel Idunny
* potomek Odina a Frigg

Idunn
- bohyně mládí a zdraví
- stráží sad a v něm rostoucí jablka mládí, jež jedí všichni bohové
* žena Bragiho

Hod/Hodur
- slepý bůh, bojovník
- zabit na příkaz Odina vlastním bratrem Válim, jako trest za zabití Baldra
* potomek Odina a Frigg

Heimdall / Ríg
- bůh strážce
- přebývá ve strážní věži Himinbjorg u duhového mostu Bifrost

- vyhlíží nepřátele

- vidí ve dne i v noci na sto honů, slyší růst trávu na zemi a vlnu na ovcích

- zavedl 3 stavy lidí: 1. poddané a otroky, 2. svobodné lidi, 3. krále a panovníky
* potomek devíti matek-sester
* atributy: troubící roh Gjallarhorn (zvučící roh)

Ull
- bůh zimy, lukostřelby, lovu a lyžování
* manžel Skadi
* potomek Odina a Sif

Forseti
- bůh vládnoucí nad sudištěm, soudce sporů a hádek mezi bohy
* potomek Baldra a Nanny

Agi
- bůh / obr moře
* manžel Rán
* dcery: vlny a vlnky
* atributy: přilba

Rán
- bohyně/obryně moře a utonulých, jež chytá do své sítě
* žena Agira

Eostre/Eostra
- bohyně světla, jara, obnovy

Váli
- lukostřelec, vrhač zbraní
- na příkaz Odina mstí Baldrovu smrt
* potomek Odina a Rind

Vídar
- bůh síly a rozdrcení
- přebývá v lesním sídle Landvidi
* potomek Odina a Grid
* atributy: velká bota

Hildr
- bohyně žen a ženského boje

Hermod / Hermodur
- posel bohů

Gejfunn
- bohyně panenství

Fulla
- bohyně panenství, věrnosti a důvěrnice Frigg

Hlín
- ochránkyně, prostřednice mezi lidmi a Frigg

Vár
- přísná bohyně, jež hlídá dodržování smluv a dohod mezi muži a ženami

Sjofn
- bohyně pečující o zamilované

Vor
- bohyně zvídavosti a zvědavosti

Gná
- vykonavatelka přání Frigg

Sága
- bohyně hospodyně přebývající na Sokkvabekku

Eir
- bohyně léčitelka

Valkýry
- rozhodují o vítězství v bitvě, plní přání Odina
- dcery Odina, někdy nazývané Oskmejar nebo Odinovy meyar

- mrtvé bojovníky chytají za dlouhé vlasy (příp. též vousy), z těchto důvodů si je válečník nechával narůst co nejdelší
* nejznámější valkýry: Hrist, Mist, Skeggjold, Hild, Trůd, Hlokk, Herjotur, Goll, Geirahod, Randgríd, Rádgríd, Reginleif

Ratatosk
- klevetivá veverka roznášející po jasanu Yggdrasilu pomluvy mezi orlem, jestřábem, kohoutem a hadem Nídhoggem

Mani
- za trest proměněn bohy v měsíc

* syn obra Mundilfariho

Sol
- za trest proměněna bohy v slunce

- její sluneční vůz táhnou dva koně Árvakr a Alsvinn / Alsvidr
* dcera obra Mundilfariho


Skol
- vlk jenž pronásleduje slunce

Hati
- vlk, jenž pronásleduje měsíc

Nott
- paní noci; její černý vůz táhne kůň Hrímfaxi

* dcera obra Norda / Nárfiho

* žena boha Dellinga

Dagr
- pán dne, jeho zlatý vůz táhne kůň Skinfaxi

* potomek Nott a Dellinga

Gullveig
- vanská bohyně-čarodějka zabitá bohy v touze po zlatě, jež sama hojně vydávala a vyvolávala tím sváry mezi lidmi i bohy

Garm
- démonický pes, který stráží přístup do Helu, kde je připoután před Gnipskou slují

Naglfar
- loď, kterou staví Hel z nehtů mrtvých

- proto musí mít nebožtík pečlivě ostříhané nehty, aby stavba lodi trvala co nejdéle

Fimbull
- tři roky po které nepřijde jaro, tři roky zimy zvané Fimbullvinter

Hel
- půl černá půl bílá vládkyně říše mrtvých Hel

- patří jí lidé, co zemřeli stářím či nemocí
* potomek Lokiho a Angrbody

Fenri
- vlk,při jeho spoutání přijde o ruku Tyr, aby dodržel danou přísahu

- při Ragnaroku zabije Odina a sám bude zabit Vídarem

- kouzelný obojek, jímž je spoután se jmenuje Gleipni
* potomek Lokiho a Angrbody

Jormungand / Midgardsorm
- had, obtočený kol celého světa

- setrvává v moři kam ho v mládí hodil Thor

- při Ragnaroku se s Thorem zabijí navzájem
* potomek Lokiho a Angrbody

Hrésvelg
- obr proměněný v orla

- dlí daleko na severu

- máváním jeho mocných křídel vzniká vítrnávštěvníků stránky
celkem139 612
tento týden756
dnes83