Svet-Stranek.cz
vikingové, runy, boj
KNARR.cz

Uhtred:vikingové, runy, boj

Uhtred

S výslovným svolením Bernarda Cornwella, autora knižní serie z doby Alfréda Velikého známé též jako The Saxon stories, mohu na svém webu zveřejnit vybrané úryvky z této své nejoblíbenější knižní řady. Citace se povětšinou týkají přímo hlavní postavy Uhtreda z Bebbamburgu.

.. pod anglickým originálem je uveden překlad do ČJ (můj vlastní) :-) ..

 1. Wyrd bið ful aræd, destiny is everything

 2. “Life is simple..Ale, women, sword, and reputation. Nothing else matters.”

 3. “Why do we fight?"  "Because we were born.”

 4. “You live by obeying the rules, you make a reputation by breaking them.”

 5. “Pride makes a man, it drives him, it is the shield wall around his reputation... Men die, they sayed, but reputation does not die.”

 6. “The law wants compromise. The law thinks money will compensate for loss. The law, above all, fears the bloodfeud. But I am Uhtred, son of Uhtred and this is a tale of a bloodfeud.”

 7. “Reputation is forever. Men die, women die, all die but reputation lives after a man..”

 8. “If you can’t remember laws, you’ve got too many of them.”

 9. “War brings chaos, chaos makes change, change makes opportunity and opportunity brings wealth.”

 10.  “I have a path to follow and it goes north.”

               --------------------------------------------------------

 1. "Wyrd bið ful aræd, Osud je vše."
 2. "Život je jednoduchý .. Pivo, ženy, meč a pověst. Na ničem jiném jiném nezáleží."
 3. "Proč vůbec bojujeme?" "Protože jsme se zrodili."
 4. "Žiješ tak, že plníš rozkazy, pověst tvoříš jejich porušováním."
 5. "Hrdost dělá muže, pohání ho, je štítovou hradbou kolem jeho pověsti .. lidé umírají, říká se, ale pověst, ta žije navěky."
 6. "Právo chce kompromis. Právo má za to, že peníze nahradí ztrátu. Právo se nade vše obává krevní msty. Ale já jsem Uhtred, syn Uhtredův, a toto je příběh pokrevní msty."
 7. "Pověst je navždy. muži umírají, ženy umírají, všichni umírají, ale pověst člověka přetrvává."
 8. "Pokud si nemůžete zpapamatovat zákony, máte jich příliš mnoho."
 9. "Válka přináší chaos, ten znamená změnu, změna nese příležitost a příležitost přináší bohatství."
 10. "Čeká mě cesta .. a míří k severu."


dosud v této knižní serii vyšlo:

v AJ (originál):

The last kingdom, The pale horseman, The Lords of the north, Sword song, The burning land, Death of kings, The Pagan Lord, The Empty throne

v ČJ:

Poslední království, Bledý jezdec, Páni severu, Píseň meče, Hořící země, Smrt králů, Pohanský pán, Prázdný trůn


návštěvníků stránky
celkem139 612
tento týden756
dnes83